Käytökseen liittyvät ongelmat

Animal Academy tarjoaa apua kaikenlaisissa eläinten käyttäytymiseen liittyvissä ongelmissa. Käytökseen liittyviä ongelmia on paljon erilaisia. Eläimen normaali käyttäytyminen voi myös olla ongelma eläimelle itselleen, ympäristölle tai ihmiselle. Yleisimpiä syitä ongelmakäytökseen ovat stressi, pelko, opittu käyttäytyminen, puutteelliset kokemukset, kipu ja sairaudet. Käyttäytymisen taustalla piilevien syiden selvittäminen on tärkeää ja tilanne onkin aina syytä kartoittaa huolellisesti. Koska käytöksen taustalla voi myös olla kipu, tarvittaessa asiakas ohjataan ensin eläinlääkärin vastaanotolle. Kissoilla yleisempiä käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi erilaiset pelkotilat, tarpeiden teko ei-toivottuihin paikkoihin, aggressiivisuus, ei-toivottujen kohteiden kynsiminen ja muu ei-toivottu käyttäytyminen, kuten esimerkiksi yöllinen levottomuus. Koirilla käyttäytymiseen liittyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi aggressiivisuus, pelot, tottelevaisuuteen liittyvät ongelmat, hihnakäyttäytyminen, yksinolo-ongelmat ja eroahdistus. Hevosilla usein stressi ja erilaiset pelkotilat aiheuttavat ongelmia käyttäytymisessä. Yleisiä ovat myös esimerkiksi aggressiivisuus sekä varustamiseen ja lastaukseen liittyvät ongelmat.

Käytökseen liittyvien ongelmien hoito ja koulutus lähtee liikkeelle asiakasta haastattelemalla sekä kartoittamalla kokonaistilanne ja eläimen hyvinvointi.Näiden pohjalta jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito-/koulutussuunnitelma ja aloitetaan käytännön harjoitukset. Koulutuskäyntien välillä tukena on tarvittaessa sähköpostineuvonta.


Yksityiskoulutus

Yksityistunteja voi ottaa peruskoulutukseen, ongelmakoulutukseen tai aktivointikoulutukseen. Kissoille voi kouluttaa arjen perustaitojen lisäksi esimerkiksi kuljetuskoppaan menemistä, valjaissa kulkemista, hajutyöskentelyä ja temppujen koulutusta.
Koirille esimerkiksi hajutyöskentely on erinomainen aktivoinnin ja virikkeellistämisen keino. Perustaitojen kouluttamisen lisäksi hevoselle hyödyllistä ja mukavaa puuhaa voi olla esimerkiksi lihasten jumppaaminen.


Neljän kerran treenipaketti räätälöidään yksilöllisesti kunkin kissan tarpeiden mukaan. Kurssin tavoitteena on työstää rentoa ja positiivista mielentilaa kissalle näyttelytilanteisiin. Kurssilla harjoitellaan positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa kissan kouluttamista, opetetaan kissalle näyttelyissä hyödynnettäviä käytöksiä, harjoitellaan käsittelyä ja näyttelyasentoja, sekä työstetään kissan ja omistajan välistä vuorovaikutusta.

Kurssi soveltuu kaikille näyttelyissä käyville tai näyttelyharrastusta suunnitteleville, myös pennuille.

Kissan näyttelytreenit